Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
40 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 24.715
Online: 55

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY
Bí thư Phường
VÕ THỊ BÍCH LY
Phó Bí thư thường trực 
 
Phó Bí thư
NGUYỄN ĐỨC HÙNG