Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.445
Online: 19

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư Công vụ

Nguyễn Ngon

Bí thư Đảng ủy xã

0984.500.358

nguyenngon@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đức Hùng

PBT. Đảng ủy xã

0919.419.112

nguyenduchung@phuyen.gov.vn

Võ Thị Bích Ly

CT. UBND xã

0935.773.118

vothibichly@phuyen.gov.vn

Phạm Công Lộc

Phó CT. UBND xã

0914.784.495

phamcongloc@phuyen.gov.vn

Lê Thị Hơn

Phó CT. UBND xã

0918.147.350

lethihon@phuyen.gov.vn

Nguyễn Xuân Thành

CT.UBMTTQVN xã

0987.481.164

nguyenxuanthanh1076@phuyen.gov.vn

Đỗ Thị Thanh Hảo

Phó CT. HĐND xã

0911.358.388

dothithanhhao@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Vân

CT. Hội LHPN xã

0975.045.154

nguyenthithuvanh@phuyen.gov.vn

Cao Thành Công

CT. Hội CCB xã

0349.770.576

caothanhcong@phuyen.gov.vn

Châu Ngọc Sang

CT. Hội ND xã

0857.824.301

chaungocsang@phuyen.gov.vn

Phan Long Luân

Bí thư xã Đoàn

0913.304.548

phanlongluan@phuyen.gov.vn

Bùi Tấn Hiện

Trưởng Ban CHQS xã

0856.999.217

buitanhien@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Ngọc Diễm

Công chức VP-TK xã

0963.884.778

phamthingocdiem@phuyen.gov.vn

Đàm Thị Thanh Ngân

Công chức TC-KT xã

0349.764.180

damthithanhngan@phuyen.gov.vn

Trần Thị Minh Ấn

Công chức ĐC-XD xã

0919.275.451

tranthiminhan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hoàng Y

Công chức VH-XH xã

0868.394.692

nguyenthihoangy@phuyen.gov.vn

Trương Trọng Phúc

Công chức TP-HT xã

0978.364.131

truongtrongphuc454@gmail.com

Nguyễn Văn Thành

Công chức ĐC-XD xã

0903.511.626

vanthanhhxn@gmail.com

Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng Công an xã

0963.081.818

xuanthuycadh@gmail.com

Nguyễn Toàn Năng

P.Trưởng Công an xã

0974.638.545

tungnamvn@gmail.com

Nguyễn Ngọc Vinh

Công an viên

0918.139.577

ngocvinhdonghoa@gmail.com

Nguyễn Thành Huy

Công an viên

0969.777.332

nguyenhuy002@gmail.com

Trương Thị Mai Trúc

Nhân viên. TC-KT

0398.980.557

maitruckthxt@gmail.com

Phạm Thị Lệ Viên

Nhân viên. VP-TK

0935.338.298

vienphamvptk@gmail.com

Đỗ Thị Hạnh

Nhân viên VH-XH

0857.285.535

dohanhpy@gmail.com

Nguyễn Lê Anh Tú

Nhân viên TP-HT

0337.426.587

nguyenleanhtupy@gmail.com

Nguyễn Trình Văn

Nhân viên ĐC-XD

0398.654.682

nguyenvan.tndh@gmail.com

UBND xã Hòa Xuân Tây

Văn thư

0257.3519.111

hoaxuantay.donghoa@phuyen.gov.vn