Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 23.171
Online: 21

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY
Chủ tịch HĐND
VÕ THỊ BÍCH LY
Phó chủ tịch HĐND
ĐỖ THỊ THANH THẢO
Phó chủ tịch HĐND