Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.433
Online: 9

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY
Chủ tịch HĐND
VÕ THỊ BÍCH LY
Phó chủ tịch HĐND
ĐỖ THỊ THANH THẢO
Phó chủ tịch HĐND