Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.476
Online: 20

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY
Chủ tịch
NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Phó Chủ tịch
LÊ THỊ HƠN
Phó Chủ tịch
NGUYỄN XUÂN THÀNH
Chỉ huy trưởng Quân sự
BÙI TẤN HIỆN
Trưởng Công an
NGUYỄN VĂN CHƯỞNG