Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.599
Online: 39

Chiều ngày 03/12/2019, tại Hội trường UBND xã, Hội nông dân xã Hòa Xuân Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Hội Nông dân xã biểu dương khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tham dự Hội nghị có: Đ/c Võ Tấn Ẩn- PCT.Hội Nông dân huyện Đông Hòa; Đ/c Nguyễn Đức Hùng- Phó Bí thư. TT Đảng ủy; Đ/c Lê Thị Hơn- PCT.UBND xã; đại diện các Ban ngành, đoàn thể, Chi Hội trưởng 06 thôn cùng 33 Hội viên hội Nông dân xã đã về tham dự.
Trong năm 2019, được sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện và Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân xã được duy trì nề nếp và phát triển. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả trong năm có 1.600 lượt hội viên nông dân tham gia; phát triển mới 80/80 hội viên đạt 100%, xây dựng hội viên nồng cốt đến nay là 230 hội viên. Các phong trào do Hội Nông dân phát động được hội viên tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi có 1535/1535 hộ, đạt 100% so với chỉ tiêu giao. Trong năm đã xây dựng quỹ hội được 6.000.000đ. Phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội có 304 hộ vay với số tiền 6,550 triệu đồng và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn có 576 hộ vay với số tiền 17,770 triệu đồng. Thực hiện chuyển đổi mô hình từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm khác phù hợp.
Năm 2020, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao đời sống, sản xuất của bà con nông dân; gắn với vận động nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nhân dịp này, Hội Nông dân xã biểu dương khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Mỹ Duyên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.