Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.602
Online: 36

Nghị quyết về thống nhất chủ trương xã hội hóa nhà máy nước sạch xã Hòa Xuân Tây vừa được HĐND xã Hòa Xuân Tây thông qua taị kỳ họp lần thứ 8, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo nghị quyết, công trình nhà máy nước sạch xã Hòa Xuân Tây được triển khai thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2022, được khai thác sử dụng trong 20 năm với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Trong đó vốn doanh nghiệp là 10 tỷ đồng, vay theo chính sách 3 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác là 2 tỷ đồng. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt cho 2.500 hộ dân trên địa bàn xã, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển xã thành phường.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.