Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.637
Online: 19

Sáng ngày 16/7, Đảng ủy Hòa Xuân Tây tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Hòa Xuân Tây đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp ủy Đảng đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo… Qua đó, việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy cấp thôn, xã; làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.