Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.574
Online: 28

Năm 2019, giá trị sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn xã Hòa Xuân Tây ước đạt 67,2 tỷ đồng, đạt 95,3% so với kế hoạch năm. Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng ước đạt 119,3 tỷ đồng đạt 97,1% so với kế hoạch năm; giá trị thương mại dịch vụ ước đạt: 48,5 tỷ đồng, đạt 99,1% so với kế hoạch năm.

Toàn xã đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm diện tích 12,5/93ha, đạt 13,4%. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất hàng hóa đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chú trọng xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp công trình đưa vào sử dụng….

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.