Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.673
Online: 27

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 10/02/2020

-Tập trung công tác giao quân 2020.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

Ngày 11/02/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 4

Ngày 12/02/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 13/02/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 14/02/2020

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.