Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.650
Online: 28

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 17/02/2020

-Chào cờ đầu tuần.

 -Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  Họp  giao ban thường kỳ UBND xã tháng 02/2020.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

Ngày 18/02/2020

-Chủ tịch; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

- PCT Phụ trách kinh tế làm việc với TTPT Quỹ đất huyện.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế  làm việc tại cơ quan.

-PCT phụ trách văn xã dự Hội nghị tổng kết công tác GDPL 2019-2020 huyện.

Thứ 4

Ngày 19/02/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan. Tổ chức họp kiểm điểm TT  UBND xã

Thứ 5

Ngày 20/02/2020

- Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch dự công bố QĐ thành lập tổ giám sát.

- PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày 21/02/2020

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch làm việc Phòng TC-KH huyện đăng ký vốn CT  MTQG.

- PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.