Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.669
Online: 32

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

03/02

 

- 7 giờ 30: Chủ tịch tham gia Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra thực tế công trình cửa Đà Nông.

- 14 giờ 00: Chủ tịch dự bàn giao nhiệm vụ CHT.CQQS huyện.

14 giờ: PCT Hồng dự họp triển khai phòng chống dịch corona tại UBND tỉnh.

Thứ 3

04/02

8 giờ: Chủ tịch dự họp về việc lập quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp vịnh Vũng Rô

7 giờ 30: PCT Thảo dự phát quân trang xã Hòa Tâm

13 giờ 30: Chủ tịch họp BCĐ thu ngân sách tỉnh

Th 4

05/02

7 giờ 30: Chủ tịch tiếp công dân thường kỳ tháng 02/2020.

-7 giờ 30: PCT Hồng dự tiếp công dân tỉnh (cả ngày)

14 giờ: Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND huyện

 

 

Th 5

06/02

8 giờ: Chủ tịch kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn huyện (BQLDA, TNMT, KTHT, TCKH cùng tham gia).

8 giờ: PCT Thảo kiểm tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản các xã, thị trấn

14 giờ: PCT Hồng làm việc với lãnh đạo phòng VHTT và TTVHTT&TT

Th 6

07/02

8 giờ: Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân các xã, thị trấn.

8 giờ: PCT Thảo họp BCH Đảng ủy.

14 giờ: PCT Hồng họp BTC Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại CQQS huyện.

Th 2

10/02

Giao ban UBND huyện (nội bộ)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.