Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.435
Online: 8

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 09/3/2020

-Chào cờ đầu tuần.

 -Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT phụ trách văn xã;PCT Phụ trách kinh tế xã làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

Ngày 10/3/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế  làm việc tại cơ quan.

-PCT phụ trách văn xã tổ chức họp xét hộ nghèo để xoá nhà ở tạm.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

Ngày 11/3/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 12/3/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế  làm việc tại cơ quan.

-PCT phụ trách văn xã tổ chức giao bò cho hộ nghèo Nguyễn Văn Toàn thôn Nam Bình 2.

Thứ 6

Ngày 13/3/2020

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã Họp tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020; phương hướng năm 2021.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế làm việc tại cơ quan;

-PCT phụ trách văn xã họp ở huyện.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.