Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.675
Online: 28

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 16/3/2020

-Chào cờ đầu tuần.

 -Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế xã làm việc tại cơ quan.

- PCT phụ trách văn xã họp triển khai quỹ người nghèo năm 2020.

 

Thứ 3

Ngày 17/3/2020

-Chủ tịch họp huyện uỷ.

- PCT Phụ trách kinh tế  làm việc tại cơ quan.

-PCT phụ trách văn xã giao ban ngân hàng chính sách huyện.

-Chủ tịch dự họp công bố chủ trương công ty đô thị xanh.

- PCT Phụ trách kinh tế họp thông qua quy hoạch rừng.

-PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

Ngày 18/3/2020

-Chủ tịch họp xét khuyết tật.

- PCT Phụ trách kinh tế họp UBND huyện về việc thuê đất rừng.

-PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày 19/3/2020

-Chủ tịch tổ đại biểu HĐND huyện tiếp dân.

- PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

Ngày 20/3/2020

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch họp giao ban công tác tiếp dân UBND huyện.

- PCT Phụ trách kinh tế khảo sát đường dây điện.

-PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.