Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.461
Online: 23

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 23/3/2020

-Chào cờ đầu tuần.

 -Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan. Họp BTV Đảng uỷ.

 

Thứ 3

Ngày 24/3/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan ,dự Hội Nghị cán bộ chủ chốt.

 

-Chủ tịch làm việc HTX 2 chuẩn bị Đại hội.

- PCT Phụ trách kinh tế nghiệm thu tường rào nhà văn hoá bàn nham nam.

-PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

Ngày 25/3/2020

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.Họp BCH Đảng bộ.

Thứ 5

Ngày 26/3/2020

-Chủ tịch;PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

Ngày 27/3/2020

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ;PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.