Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 27.452
Online: 15

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

02/3

7 giờ: Chủ tịch, các PCT họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020.

14 giờ: Chủ tịch dự họp UBND tỉnh.

Thứ 3

03/3

7 giờ 30:  Chủ tịch, PCT Thảo họp giải quyết vướng mắt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

7 giờ 30: PCT Hồng họp cùng đoàn giám sát HĐND tỉnh tại tỉnh.

14 giờ: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/3/2020.

Th 4

04/3

7 giờ 30: PCT Thảo làm việc tại cơ quan (cả ngày)

7 giờ: PCT Hồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

13 giờ 30: PCT Hồng làm việc tại cơ quan

 

Th 5

05/3

7 giờ 30: PCT Thảo làm việc tại cơ quan (cả ngày).

8 giờ: PCT Hồng tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2020 (cả ngày).

 

Th 6

06/3

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo dự Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

8 giờ: PCT Hồng dự Hội thảo bình đẳng giới tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

14 giờ: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng 2019 tại Huyện ủy.

Th 7

07/3

8 giờ: PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị các trường học trên địa bàn (cả ngày

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.