Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.617
Online: 35

Sáng ngày 28/02, UBND xã Hòa Xuân Tây mở hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2020.

Năm 2020, xã Hòa Xuân Tây phấn đấu vận động thu ngân sách xã hơn 5,9 tỷ đồng theo chỉ tiêu nghị quyết HĐND xã đề ra. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu ngân sách, UBND xã giao chỉ tiêu cho các thôn; Bộ phận tài chính tham mưu UBND xã khai thác tốt mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường xử lý nợ thuế, triển khai tốt các biện pháp thu hồi nợ đọng, hạn chế phát sinh mới. Các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thu ngân sách trong cộng đồng dân cư. Tăng cường kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ vận động thu thuế.
Được biết, năm 2019, toàn xã thu NSX hơn 5,4 tỷ đồng, đạt 94,4% so với nghị quyết HĐND xã.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.