Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.629
Online: 10

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 13/7/2020

-Chào cờ đầu tuần.

 -Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã  làm việc tại cơ quan;

 

-Chủ tịch dự họp tại Phòng TC-KH Thị xã;

 PCT Phụ trách kinh tế, PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

Ngày 14/7/2020

-Chủ tịch dự khảo sát;

-PCT Phụ trách kinh tế làm việc tại cơ quan;

- PCT phụ trách văn xã  dự Hội Nghị sơ kết công tác PCGD thị xã.

 

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế;  PCT phụ trách văn xã dự sơ kết 6 tháng công tác Đảng của Đảng uỷ.

 

Thứ 4

Ngày 15/7/2020

-Chủ tịch dự HN sơ kết tại Ban CHQS thị xã; PCT Phụ trách kinh tế; làm việc tại cơ quan.

- PCT phụ trách văn xã dự tổng kết năm học.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế ; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

Ngày 16/7/2020

-Chủ tịch dự họp HĐND thị xã; PCT phụ trách văn xã;  PCT Phụ trách kinh tế  làm việc tại cơ quan.

 

 

-Chủ tịch dự họp HĐND thị xã; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

Ngày 17/7/2020

 

-Chủ tịch họp xét nguồn gốc đường vào nghĩa trang thị xã, PCT Phụ trách kinh tế , PCT phụ trách văn xã  họp giao ban ngân hàng chính sách.

-Chủ tịch; PCT Phụ trách kinh tế; PCT phụ trách văn xã họp triển khai xét duyệt chính trị, chính sách cấp khu phố.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.