Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.639
Online: 21

Chiều ngày 01/9/2020, UBND phường Hòa Xuân Tây Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu thuế Đợt 2 năm 2020, tại phòng họp UBND phường.

Tham dự hội nghị có: Đ/c Phạm Công Lộc- Phó Bí thư TT.Đảng ủy phường; Đ/c Đỗ Thị Thanh Hảo- PCT.HĐND phường; Các đ/c lãnh đạo TT. UBND- UBMTTQVN phường; Đại diện các Ban, ngành, đoàn thể phường, Trưởng- Phó 06 khu phố đã về tham dự.  

Tại Hội nghị Đại diện UBND phường đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thu thuế Đợt 2 năm 2020, cụ thể như: Thu từ quỹ đất công ích và đất công: 72.541.586đồng/400.966.972đồng đạt tỷ lệ 18,09% so với kế hoạch; Truy thu ngày công lao động và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 540.000đ/339.603.450đ đạt tỷ lệ 0,159% so với kế hoạch; Thu huy động nhân dân đóng góp xây dựng các Nhà văn hóa, Trạm y tế phường, xây dựng đường GTNT và tường rào Nhà văn hóa; Thu huy động đóng góp xây dựng các Nhà văn hóa Khu phố Thạch Chẩm, Bàn Nham Bắc, Bàn Nham Nam và Phước Lương: 19.800.000đồng/107.919.000đồng, đạt tỷ lệ 18,35% so với kế hoạch; Thu huy động đóng góp xây dựng Trạm y tế phường: 3.996.000đồng/13.302.000đồng, đạt tỷ lệ 30,04% so với kế hoạch; Thu huy động đóng góp xây dựng đường GTNT: 2.350.000đồng/314.640.000đồng, đạt tỷ lệ 2,92% so với kế hoạch;Thu huy động đóng góp xây dựng tường rào Nhà văn hóa: 14.580.000đồng/68.911.128đồng, đạt tỷ lệ 21,16% so với kế hoạch; Qua thời gian triển khai thực hiện thu thuế Đợt 2 năm 2020 của 06 khu phố đã đạt kết quả nêu trên, tuy nhiên do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thuế Đợt 2. Để thu đạt và vượt kế hoạch 04 tháng cuối năm 2020, các khu phố cùng với các ban ngành, đoàn thể phường cần phải có nhiệm vụ, biện pháp thu trong 04 tháng còn lại và đề ra nhiều biện pháp tích cực khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn theo qui định, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu của phường. Trên tinh thần đó hội nghị đã thảo luận và thống nhất về việc triển khai công tác thu ngân sách 04 tháng còn lại năm 2020 của phường đã đề ra.

Ảnh: Lãnh đạo UBND phường đã khen thưởng cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế Đợt 2 năm 2020.

Kết thúc Hội nghị: Đ/c Phạm Công Lộc- Phó Bí thư TT.Đảng ủy phường chỉ đạo cho Trưởng, phó 06 khu phố và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phân công, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng phối hợp thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm được giao bằng hình thức thu thường xuyên, liên tục, đúng lịch thời gian thu để đảm bảo việc thu ngân sách 04 tháng còn lại đạt kết quả cao. Qua đó, UBND phường đã khen thưởng cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế Đợt 2 năm 2020./.     

Mỹ Duyên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.