• :
  • :
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về địa bàn khu dân cư.

Sáng ngày 08/4/2024, UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - TUV - Bí thư Đảng uỷ phường dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cổng thông tin điện tử phường Hoà Xuân Tây trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường tại Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoà Xuân Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của phường. Đại hội được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân trong phường đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Đại biểu UBMTTQ Việt Nam phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp!

Thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Mặc dù, trong bối cảnh khó khăn về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, phường Hoà Xuân Tây nói riêng, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ phường, sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBMTTQ Việt Nam thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận phường đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền Nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam phường đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các tôn giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và Nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu thể hiện sự phát triển của các khu dân cư, của Nhân dân trong phường để xây dựng đô thị văn minh.

Công tác vận động qũy Vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó đã huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài phường. Mặt trận phường cũng đã tích cực vận động Nhân dân phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã vận động quyên góp trên 226 triệu đồng, đã hỗ trợ sửa chữa cho 03 nhà ở hộ nghèo. Ngoài ra, còn giúp đỡ các hộ khó khăn, các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công và giải quyết những khó khăn trước mắt trong cuộc sống cho các gia đình.

Có thể nói, các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo đầy tính nhân văn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tạo ra nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần, vừa góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; vai trò, vị trí của Uỷ ban Mặt trận phường ngày càng nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp Nhân dân ngày càng khắng khít. Thay mặt Đảng ủy Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các hội đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân đã tạo điều kiện cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ qua.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, song so với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận trong tình hình mới hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận một cách nghiêm túc. Đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến. Tại Đại hội này, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại trong 5 năm qua, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ, trên cơ sở Chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024 đã trình tại Đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau

Một là, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ phường đến các khu dân cư tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền từng bước tiến dần đến mục tiêu xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh. Bên cạnh đó, kết hợp tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tham gia bảo vệ môi trường…

Ba là, Ủy ban MTTQ Việt Nam tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong công việc ở địa bàn dân cư; đồng thời tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nơi cư trú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng với các tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công dân về những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt  Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bốn là, Thường xuyên rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về địa bàn khu dân cư được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Ban công tác Mặt trận các khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động Nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị cơ sở.

Năm là, Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động thường xuyên các phong trào thi đua yêu nước, động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên, xây dựng các mô hình dân vận khéo, các câu lạc bộ, đội - nhóm, các mô hình tự quản giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn…

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Theo Chương trình làm việc, Đại hội còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá VI, nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới; đồng thời hiệp thương cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các đại biểu Đại hội cần quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa về công tác nhân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá VI, nhiệm kỳ 2024-2029, trên cơ sở đó hiệp thương cử ra các vị trong Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024 -2029 bảo đảm số lượng, thành phần, tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ, năng lực, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận của phường trong thời gian đến và bàn bạc, thống nhất để hiệp thương cử ra các vị đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 là những đại biểu thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có năng lực vận động, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức công tác, có khả năng tham gia, đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi tin tưởng rằng, kết quả và thành công của Đại hội hôm nay, sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hoà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường, tôi tin tưởng các vị và các đồng chí sẽ được Đại hội tín nhiệm cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trách nhiệm được giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường.

Chúc quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn!

 


Tác giả: Võ Văn Viễn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 2
Hôm qua : 14
Tháng 05 : 650
Năm 2024 : 2.011
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội