Hộ chiếu Việt Nam. Ảnh: Vietnam+Ngày 17/4, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trong đó, nêu rõ biện pháp, điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhânNghị định nêu rõ, biện pháp bảo vệ ...